لیست فرودگاه‌های سامان‌مدیا در کشور

IFN

فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان

فرودگاه پیام کرج - PYK

فرودگاه عسلویه - PGU

فرودگاه کرمان - KER

فرودگاه اهواز - AWZ

فرودگاه امام خمینی - IKA

فرودگاه کیش - KIH

فرودگاه لارستان - LRR

فرودگاه سیرجان - SYJ

فرودگاه تبریز - TBZ

فرودگاه مشهد - MHD

فرودگاه بندرعباس - BND

فرودگاه شیراز - SYZ

فرودگاه مهرآباد - THR